İRTEM TARIM MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

  1. Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, iş bu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu şirketimize iletebilirsiniz.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
1. Yazılı Başvuru Islak İmzalı Şahsen başvuru veya noter vasıtasıyla Organize Sanayi Bölgesi Çelik Sokak No: 3/5 Hayrabolu-Tekirdağ /TURKEY Zarfın/ Tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” Yazılacaktır.
2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı Elektronik (KEP) adresi ile [email protected] E-posta’nın konu kısmına “Kişisel verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
3. Sistemimizde bulunan Elektronik Posta Adesi İle Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle [email protected] E-posta’nın konu kısmına “Kişisel verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
4. Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi İle Başvuru Mobil imza/e imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] E-posta’nın konu kısmına “Kişisel verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

  1. Kimlik ve İletişim Bilgilerimiz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad- Soyad:
T.C Kimlik Numarası:
Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarasu veya Kimlik Numarası:
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi:
Cep Telefonu
Telefon Numarası:
E-Posta Adresi:
  1. Şirketimiz ile ilişkiniz
Şirketimiz ile ilişkiniz Müşteri   Çalışan Diğer  
Eski Çalışan   Bayi Çalışanı    

 

  1. Talep Konusu
 

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederim. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

  1. Yanıtın Tarafınıza Bildirme Yönetimini Seçiniz

Yanıtın 2. Bölümünde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Yanıtın 2. Bölümünde sağlamış olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun kanun’un 13. Maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

İş bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ver belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi ve talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişinin (Veri Sahibi)

Adı Soyadı                    :

Başvuru Tarihi             :

İmza                               :